vrijdag 30 december 2011

state of being- 30 december 2011

waarin vitalski nog eens old-school zyn dag overloopt... quiet days in clichy...er komen opdrachten binnen, maar ik blyf de boot afhouden. het is eventjes genoeg geweest. je zou vergeten dat je leeft voor een beetje behaaglykheid en meer niet.
    gisteren tot in het holst van de nacht zitten schryven aan drie verhalen tegelykertyd. een goeie methode is om daarby een paar pintjes soldaat te maken én om, terwyl je schryft, vier verschillende muziekjes tegelyk te hebben spelen - ik beschik over een platendraaier, twee cd-spelers en een laptop; en zo speel ik dan byvoorbeeld couperin, marin marais, monteverdi en bach door mekaâr, of ook byvoorbeeld kraftwerk, air, daft punk en mgmt door mekaâr - wel niet té luidruchtig; maar zo, door die "white noise", is je brein genoodzaakt zich los te maken van zyn omgeving, plus: je maakt het jezelf onmogelyk om tydens het noteren al teveel te zitten te kniezen; je moét wel voorttypen, of je wordt halfcrazy. de methode is niet nief, met studio vitalski draaiden we ook soms allerlei muziek door mekaâr, namelyk als we het gevoel hadden àlles onderhand zowat te hebben gehad.
    hoewel ik pas om vier uur snachts ben gaan slapen, was ik er toch om zeven uur smorgens alweêr uit, namelyk omdat mollie heel goed weet op welke manier ze my naar beneden moet roepen, niet omdat ze me strikt nodig heeft, luv is er voor haar, maar omdat ze zin heeft om lol te trappen. de eerste uren van de dag is ze het meest geniaal, ze koprolt in alle richtingen, radieert, zingt en danst. voorts sprak ze vandaag voor het eerst het woord "papa" uit, ook dat nog... wel byna geluidloos, doch een paar honderd keer na mekaâr... alsook haar eigenste naam, één keer, luid en duidelyk. dus dit is, in genetische volgorde, haar vocabulaire tot dusver: mama, neen! (= alleen maar tegen els crawls...), mooi, bal, papa, mollie...
    rond acht uur opnief naar bed geklauterd, wyl mollie en luv alwéêr de zeeleeuwenshow in de zoo gingen bestuderen. alvorens in te slapen, toch een paar uur nog gecorrespondeerd en myn teksten van gisteren wat opgekuist. dan ingeslapen in zithouding, met myn rug in een hoop kussens, en gedroomd van een paar mensen die in waarheid zyn gestorven, doch die in myn droom weêr tot leven kwamen. een zéér intense gewaarwording, precies méér dan een droom, er was iets "echts" aan... ik geloof echt dat ik ze op bezoek had, en dat ze het wel stelden...
    rond halftwee smiddags definitief opgestaan en een geweldig ontbyt geconsumeerd: gebraden hertenkalf met aardperen; dit alles in het nieve restaurant op het kerkplein, een staminee geheten "duval" - geen slechte naam... betekent letterlyk "van de vallei"... de eigenaar heeft dan ook zélf een put gegraven, om zo voortaan de toiletten onder de keuken te hebben. twee vriendinnen van luv, gwen en lot, waren ook van de party. lot werkt voor het kabinet van ingrid lieten... de clauskenner george wildemeersch is een oom van haar...
    rond 19u een mooie film gezien, "bjutiful" (sic), en dan toch weêr aan het schryven geslagen, met op de achtergrond opnief vier verschillende muziekjes tegelyk. inmiddels werd het halfeen snachts. subiet een vergadering met bert lezy in den thalamus...
    gezegend zy deze blog, de heuse navel tussen myzelf en myn kennissenkring. ik moét voor niets meer naar buiten...

Geen opmerkingen: