woensdag 7 september 2016

levensnoodzakelyke info1. tygers en leeuwen vallen mekaâr aan - tenzy ze nog puppies zyn, dan spelen ze vrolyk tezamen.

2. "solastalgie" wil zeggen: het gevoelen dat je bekruipt wanneer je je omgeving er onherroepelyk op achteruit ziet gaan.

3. in het achttiende eeuwse engeland was het by de érg ryken in de mode, ergens in de tuin een "ornamentele kluizenaar" te hebben zitten, ook wel een "tuin-heremiet" geheten (zie prent); een als druïde geklede man die zich nooit mocht wassen, maar die wel zyn haar en zyn nagels moest laten groeien, en die af en toe een wysheid moest debiteren, namelyk wanneer de heer des huizes eventjes voorbykwam met een paar vrienden.

4. meêzingen in een koor, zelfs maar gedurende één uurtje, reduceert stress aanzienlyk, en bevordert het immuniteitssysteem.

2 opmerkingen:

Steven P. zei

1. Eton College is in 1440 gesticht om gratis onderwijs te kunnen geven aan jongens uit arme gezinnen.
2. In bijna alle Nederlandse gemeenten mag voedsel enkel binnen de bebouwde kom worden verkocht.
3. De Romeinse keizer Caligula viel het Kanaal aan uit wraak op de zee, omdat de vloot van zijn vader er was vergaan.
4. De moeder van Karl Marx heeft tegen hem gezegd: 'Ik zou willen dat je eens wat kapitaal ging verdienen in plaats van er alleen maar over te schrijven.'
5. In 1879 stelde de stad Luik 37 katten aan als postbode. Het project werd een faliekante mislukking.

Uwes zei

Nieuwe baan, klaploper-af

"Ornamentele kluizenaar c.q, tuin-heremiet", dank u aangever zukkes,
plots ligt er voor mij wederom een carrière in het verschiet. 'K ga d'r iets
van maken, waardij aangetekend dient te worden dat 'k de niet-gewenste-
persoonlijke-verzorging niet met een toestemmende pennenstreek zal
onderschrijven. Reeds nu visualiseer 'k de huiver der wijven. "Wat kruipt
er in mijn zwoel-gekuiste-bed, uit welk een vuige hof stijgt daar 'n plak-stamper
in den hoogte, waar is de hunky rijpe man gebleven? Mijn rozentuintje jeukt
doch zie mijzelve beven. Een ongeziene ruigheid treedt mij tegemoet."

Edoch, na intern overleg en het afkloppen der grootste weerstanden;
met graagte accepteer ik de aanlokkende functie zoals aangeboden in
uw annonce in het vakblad voor teruggetrokken figuren alsook artiesten
met een hang hiernaar, (even doorzetten je komt er vanzelf terecht
indien u het uw binnenste toestaat om afstand te nemen van kul velerlei).

Een zodanige indeling van uw tuin opdat ik ten volle kan excelleren
in mijn functie zal overeenkomstig de uitvoerige taakomschrijving
in diepgaand onderling overleg worden uitgekristalliseerd. Ik kijk er naar uit!

Meegedragen minnaressen zal ik lieven en lieven totdat wij tezamen
door gezang gevolgde orgasmes zullen beleven, mede ter bevordering der
immuniteitssystemen. Ook in opbouw naar dé daad wacht geven-en-nemen.

Vanaf de hoogten der achting,

Uwes