dinsdag 18 april 2017

state of being, 18 april 2017

in vraag & weêrwoord...

gezondheid: nooit eêr zo fenomenaal dik geweest. angstaanjagend, vooral juist omdat ik er tegelykertyd zelfs lol in schyn te scheppen. misschien doordat ik het my wysmaak, gans abusievelyk, dat ik d'r weêr vanaf kan zodra ik maar wil? ik lyk wel de dikke nonkel-versie van myzelf... in de machine-kamer repeterend op een zoveelste monoloog, klinkt nu zelfs myn stem helemaal dik,- de late jim kerr...

financiën: gaan goed, de opdrachten blyven binnen rollen, vandaag weêr twee gloednieve optredens voor september, gewoon via mail, van mensen en/of organisaties die ik geheel niet ken. waarom ik op dit moment dan toch niet steenryk ben (heb zelfs geld moeten lenen by m'n schoonzus, wegens trage uitbetalers die my nog wat moeten): doordat ik weinig gesoleerd heb, het voorbye voorjaar en het voorbye najaar; het land afschuimend eerst met myn vriend gert jochems en daarna met het project "victor glorieux", heb ik aldoor musici en techniekers by me; dat kost allemaal centen. maar ik zeg: toch wél alles voor de kunst!!... (iemand voor wie je eerbied hebt, mogen uitbetalen, is ook, zo mogelyk, een nog grotere rykdom dan betaald worden voor iets dat je graag doet.)

huishouden: goed geschrobd, het voorbye weekend, dus alles netjes op orde - althans: op het eerste gezicht. waarachtige noden: twee van onze vier wc's moeten gerepareerd worden, ofte beter gesteld: algeheel vernieuwd (komt volgende week iemand voor langs.) in de garagebox-die-dienst-doet-als-magazyn, kan je geen stap meer zetten zonder een been te breken - sinds het stort hier niet meer om de hoek ligt, geraakt die rommel niet meer buiten.) de gonna-be kamer van rocco james conan heeft nog stééds één tamelyk vochtige wand en in de badkamer van luv liggen er altyd doeken en t-shirts die van niemand zyn, en stukjes van een puzzle op de grond. myn eigen machinekamer daarentegen is pico bello...

sociaal leven: onbestaande. tenzy via myn werk. en daarom dan toch wél best uitgebreid. weêr aldoor aan het vergaderen, voor mei moet ik viér verschillende revues zien klaar te stomen. daar ben ik dus heden reeds dagelyks voor aan het rondbellen... peter moreaux...

lectuur: de autobiografie van robbe dehert aan het lezen. nu in het stadium komend, waarin dat telkens weêr opdoemende gekanker op "commissies" als literaire manna op my af komt (midden mei doe ik nog eens een interview met de man...)

nuttig feit: in neueschweinstein, het kâsteel van ludwig II, was er een keukentafel die, als er niét hoefde te worden gegeten, in de grond kon verdwynen...

inzicht: problemen in films gaan er meestal over, dat je een jong meisje zonder kleêrscheuren over een stel ysschotsen moet zien te dragen, onderwyl berenjagers in jouw richting schieten. in de realiteit gaan problemen er meestal over, dat je jarenlang voor de zevende van de maand uiterlyk, je kostenstaten met b.t.w.-overzicht moet ingeleverd zien te krygen by xerius.

passie en erotiek: alles verknecht aan het burgerlyke evenwicht. thomas mann. waarneming zonder uitspraak. zyn verantwoordelykheid opnemen.

Geen opmerkingen: