maandag 8 mei 2017

state of being, 8 mei 2017de dagen van het werkpaard. met een deadline meteen krankzinnig vlakby, roeide het verzoek my tegemoet, een toneel-monoloog te componeren betreffende het onderwerp "de kolonie van wortel"; minstens drie goeie redenen om ja te zeggen; 1. one for the money 2. de eer die eruit bestaat, dat die tekst dan voor lucas van den eynde zou gaan dienen en 3. en nog vooral, myn persoonlyke binding hiermeê; myn over-grootvader langs moeders zyde levenslang op die kolonie arbeidzaam geweest zynde (niét als clochard, doch als een bewaker, welteverstaan...)(hy was de eerste in heel wortel met een automobiel...)
    om die reden, my eerst het gehele onderwerp eigengemaakt, namelyk door er twee dagen over te lezen, veertien uurs per dag. en vervolgens hieromtrent in één slag een verbazingwekkend gedetailleerd storyboard kunnen neêrzetten; nu alleen nog "invullen", en vooral maken dat het goed bekt - wanneer? eigenlyk pas eind deze maand heb ik daar de tyd voor. doch straks (maandagochtend) zie ik de acteur en de producent - om halfelf op de antwerpse varkensmarkt...
    vervolgens vandaag, dwz zondag, my hals-over-kop in een volstrekt ànder universum gestort, meerbepaald dit van georges simenon. eêrgisteren belde iemand van radio 1 my op, of anders iemand van radio 2, met de vraag of ik daar woensdagavond iets over zou willen komen vertellen (actueel is, dat rowan atkinson een maigret schynt te hebben verfilmd...) drie jaar geleên wist ik àlles over simenon, maar: dat is dus drie jaar geleên, ik ben alles weêr vergeten; aldus zei ik eerst:"sorry, ik ben verhinderd." (eens zo jammer, doordat ze me kort tevoren ook hadden gevraagd om iets over willem elsschot te doen - en daar was ik écht niet klaar voor!!) na te hebben ingehaakt, bedacht ik evenwel:"verdomd, hoe zit dat? ik speel in bejaardentehuizen, woonkamers en garages - maar voor een nationaal medium zou ik nu ineens geen tyd overhebben??" aldus zonet, van twaalf uur smiddags tot één uur snachts, quasi onafgebroken myn notities van eêrtyds bestudeerd... wat absoluut meêspeelt, is dat simenon een kolossaal fenomeen is - albert camus won de nobelprys, maar wat simenon deed, is camus maal zevenhonderd. doordat 'ie zo krankzinnig véél heeft geschreven, kan het mensdom niet geloven dat dit écht goed zou zyn - maar als hy maar, pakweg, maar acht romans zou hebben achtergelaten, en één van die romans was dan "negerwyk" en/of "de burgemeester van veurne", dan zou hy daarmeê alleen al "de vreemdeling" en "de pest" van camus hebben weggeblazen.
    je mag in deze wereld nooit té goed zyn. het vioolconcerto van beethoven, één van de twee of drie allermooiste muziekwerken aller tyden, is by beethovens leven zelf, maar één keer uitgevoerd geworden - zyn tydgenoten, zo is geweten, vonden het maar "rare" muziek, gaf hén maar gauw iets van weber...
    zo hard heb ik nu kunnen werken, zodus: doordat, by een gelukkig toeval, de smurfjes tweemaal uithuizig waren; zaterdag naar de fancy fair op luv haar school, zondag naar een verjaardagsfeest in het rivierenhof...
    maar: als het nu alsnog niet doorgaat, het toneelwerk noch het radioprogramma, dan is het my ook goed...

Geen opmerkingen: