zondag 21 mei 2017

state of being, 21 mei 2017


gezondheid: nog altyd veel te dik. en 'n tamelyk grauwe huid. slokdarm niet optimaal; in de auto achter het stuur gezeten, een stuk boterham verteerd, dat extreem langzaam en weêrbarstig myn strot integraal in tweeën scheurde, van zoersel tot in ranst, onderwyl toch met mollie rustig voortbabbelend, enkel stil biddende toch god: please, please spoel die broodkorst nu toch door... voorts eigenlyk alles wel juist optimaal. 

huis: het idee om het plafond van het terras te laten verven, toch maar uitgesteld, uit zuivere gierigheid. wel veel rondgesurft naar vacantie-huizen. een privé-binnenzwembad in de ardennen. maar dan moet je meteen een paar vrienden optrommelen die meêwillen. toen ik geen kinderen had en geen relatie ook niet, kon ik op eender welke dag van eender welke maand m'n koffers pakken; een onverbiddelyk pryzen-verschil; "buiten het seizoen", zoals dat noemt, kan een schlemiel zich permitteren een kasteel, desnoods in casta la mare del golfo. de pryzen zyn dan werkelyk gedeeld door drie.

eten en drinken: nog steeds erg veel vet en teveel cola. hoewel geen quiche-fan zynde, er vandaag toch één cadeau gekregen die absoluut goed was (afkomstig van de exqi...)

sociaal leven: one man shows gaan brengen, zyn een eenzaam ding, maar heden zit ik tot over myn oren in het organiseren van revues, en da's dan weêr de meest sociale tak van de integrale sector. een podium delen, schept ook een zeer byzondere band, plus: ik kan zeker genieten van myn functie als "maëstro"; mensen in wie ik geloof, wat naar voren kunnen schuiven; en een kader krygen waarby je risico-loos kan improviseren (dwz je hoeft alleen maar te improviseren als er inspiratie komt aankloppen; als die er niét is, roep je gewoon de volgende gast op...)

finance: zeer okay.

lectuur: savonds en snachts kan ik goed doorlezen, maar overdag val ik er snel van in slaap. sowieso word ik steeds snachts pas goed wakker.

work: die tekst over wortel-kolonie is byna af. meteen daarna begint het schryfwerk aan die belcanto-musical. en meteen dààrna aan die monoloog voor tanja van der sanden. myn eigen twee nieve one man shows zyn klaar, dus da's zeer mooi georkestreerd. de kans om aan een boek te werken, heeft nog nooit zo waanzinnig ver van me af gestaan.

woord van de dag: "roemloos", hoe mooi dat woord voorbytrekt. doordat eerst die "roem" daarin wel wordt opgeroepen - en "roemer", zynde een "drinkbeker"; maar dan, meteen daaraan vastgeknoopt, in eenzelfde, enkelvoudige, langdurige lettergreep dat -"loos"; als een gerafeld touw in de wind; als in "daar was laatste een meisje loos"; en iedere medeklinker van "roemloos" kan lang aangehouden worden. rrrrroemmmmmmmm-llllllloossssssssss...

metafysica: hoe fenomenaal kort het bestaan is, hoe ondraaglyk telbaar het té geringe aantal dagen.


1 opmerking:

Uwes zei

Uitwisseling in staat-van-zijn

"Gezondheid, huis, eten en drinken,
sociaal leven, financiën, lectuur,
werk, woord van de dag en metafysica"

Lees je op een door zon gegeselde
zondagmiddag, gedurende het volbloedig
genieten van een Provençaalse rooie
denk je daar eens bereidwillig over na

Diepgaand. Gekabbel der oppervlakte
laat langzaamaan de durf daartoe opengaan

De blote reet vormt een geduldig fundament

Plóts het realiseren; zachte ondergrond
vrijwel volledig ingezet bij het ondergaan
en doorlopen der kernpunten met aandacht
opgesomd in de eerste alinea. Waarde confrère;

Waag u eens aan voornoemde onderbouwing
zijnde het onderstel van uw podia. Reeds nú
kijk ik uit naar volgende resultaten uwer ervaringen

Mag ik van u vernemen? Fijne dag verder. Proost!

Uwes