woensdag 17 mei 2017

waar was je ten dinsdag

smiddags had ik drie optredens (driemaal een halfuur) op het concienceplein, voor de meêwerkers van samana, zynde een organisatie voor mantelzorgers.

ik deed fragmenten uit "pinguins kunnen toch wél vliegen," wat een goed idee was,want  dat is myn meest toegankelyke live-tekst, op het moment...

leuke ervaring, zeker ook vanwege het superbe weêrtje...

Geen opmerkingen: