woensdag 20 december 2017

alternatieve feiten


1. rond 1930 waren er diverse amerikaanse politiebureaus die, om een verdachte te overhoren, de techniek gerbuikten van een zekere helen shelbey: ze plaatsten de verdachte op een stoel tegenover een skelet, en deden dan alsof het dit skelet was dat hem de vragen stelde...

2. wie de gehele dag in bed wil liggen, lydt aan "clinomanie".

3. de kolibrie heeft een zeer lange tong, die, wanneer niet in gebruik, wordt opgerold in zyn schedel en bovenaan in zyn oogkassen.

4. fredric bauer, de uitvinder van die kartonnen kokers die plaats geven aan de chips-soort genaamd "pringles", was zo trots op zyn uitvinding, dat hy testamentair verzocht om, by zyn crematie, in 2008, ook een deel van zyn as in zo'n chips-koker op te bergen.

5. de hitler-groet is een kopie van de groet van de italiaanse fascisten, welke snoodaards ze op eigenste beurt kopieerden van de "oud romeinse groet", by het uitkrassen van het "avé". die groet is evenwel niet historisch, maar slechts een uitvinding van 18e eeuwse toneelspelers.

6. het is eender of je je wast met warm water of met koud water, dwz het resultaat is hetzelfde. wel wast men zich 's morgens doorgaans nét niet lang genoeg voor een zinvol effect; ieder stuk huid zou minimaal 20 seconden lang nat moeten zyn.

7. als de platworm wordt onthoofd, groeit zyn kop tamelyk vlug weêr aan, én zelfs heeft deze nieve kop dan ook nog de herinneringen van die vorige kop. (dit lees ik hier ook maar. ik kan me niet voorstellen hoe zo'n platworm byzonder veel "herinneringen" zou kunnen hebben om nostalgisch by te worden...)

8. ben & jerry hebben ysjes leren maken via een cursus-per-briefwisseling, die 5 dollar kostte. de verhouding investering versus rendement is hier dus lang niet zo slecht.Geen opmerkingen: