zondag 24 december 2017

state of being, 24 december 2017ons hoverboard is reeds kaduuk, wat toch een ernstige domper betekent op de algemene feestvreugde. geen enkele gewaarwording die zo hard aan vliegen doet denken, dan het gevoelen dat je bekruipt wanneer je netjes bovenop zo'n hoverboard overeind staat, je zwééft effenaf door de kamer... voor rocco james conan is het nu zo mogelyk nog erger dan voor myzelf. die kan het gewoon niet aan. luv verplaatste zich naar de decatlon - maar daar hebben ze geen apparaten op rocco zyn lichtgewicht...
    voorts,- op naar het volgende -, heb ik een wel zeer aangenaam bibliotheekje aangelegd om ten donderdag meê te nemen naar de ardennen... een tiental boekjes, alsof je zoveel zou kunnen verhapstukken op één weekje tyds... vandaag kwam met de post hier binnen, "de aarde huilt - de stryd van de indianen om west-amerika 1866-1891." tenslotte is dat ook negentiende eeuw.
    die frankenstein-lezing (frankenstein is begin 19e eeuw), is trouwens byna klaar, zelfs daarjuist, na het het kerstfeest nog, daarop voortgearbeid, nog één dag voorbereding en alles is rond, dwz alleen nog "frankenstein en de film-industrie", en dan is het verhaal rond; de bedoeling zynde, er dan eveneens in de ardennen zachtjes op te blokken - dat zal meêvallen, de ingrediënten ken ik nu onderhand, alleen nog de exacte jaartallen...  (dit volgende iets zynde, waaraan ik my in vele, dagdagelykse conversaties pleeg te storen: het gemak waarmeê mensen hun verhaal inzetten met de cliché-frase:"op een bepaald moment -...", zoals byvoorbeeld, "nu, op een bepaald moment kom kik thuis, en wa zien ik??" of ook:"op een bepaald moment zegt die gast ineens tegen my, hy zegt - - ". wat een zwaktebod!!!! trouwens, op bovenstaande manier geformuleerd, gaat het niet eens over een "bepaald moment," ze hebben het dan juist over een onbepaald moment. "nu, op een onbepaald moment kom kik thuis, en wa zien ik??" of ook:"op een onbepaald moment zegt die gast ineens tegen my, hy zegt - - ")
   (zelf heb ik ter beschikking een geheel arsenaal van alternatieven; oa:"juist wanneer ik denk: ik kan ni meer," of ook:"nu, exact op het kruispunt tussen kerstmis en nieuwjaar," of ook:"zo op het uur tussen zwaluw en vleêrmuis.")
    het erge is dat ik dan meteen aan die lezing moet beginnen voor prinses riki, ook voor januari...
    het is goed weêr. maar het mocht iets kouder, en dus iets droger. het regent niet, maar de boel is erg klam...
    

2 opmerkingen:

Unknown zei

als dat het ergste is valt het goed mee... het is een 3 keer 6 minuten met foto's erbij, en ik ga u helpen ;-)
x

Uwes zei

Als bijvoeglijk naamwoord heeft "bepaald"
ook de betekenis van "niet nader aan te duiden".

Daarbij geldt eveneens;
- nauwkeurig onderscheiden van andere personen of zaken.
- nauwkeurig vastgesteld, omschreven.

Dan is daar de rol van het bijwoord "bepaald" - beslist, stellig.

Dit alles overziend, het gebruik van mondelinge taal en het
uitgeschreven materiaal. Nederlands-Nederlands, Vlaams-Nederlands,
welk een genoegen om in letters zoveel richtingen uit te kunnen reizen.

Moge levendige dagen eenieders welbevinden dragen.

Kabouters en brave bokken met 'n parmantige sik ?
Ze bestaan, zeker in mijmer na bevredigende vulling uwer mik.

De beste wensen !

Uwes