donderdag 19 juli 2018

trappers 11/15

alledrie die films uit het begin van de jaren negentig, zyn wel, in wezen, een kinderachtige boy-scout-herbeleving; naar het klassieke model van jean-jacques rousseau (1712-1778), alsof er in die tweehonderd jaar niks veranderd is, en nog meer bepaald naar de invulling die daaraan werd gegeven door renée de chateaubriand, in zyn belachelyke, maar in zyn tyd erg populaire indianenroman "atala" (1801)...

Geen opmerkingen: