donderdag 19 juli 2018

trappers 12/15

dat is een verhaal over een blanke jongen die in het wilde westen terechtkomt by een bende indianen - en die daar een uiterst erotische romance beleeft met maar liefst twéé indianenmeisjes tegelyk...
    wat wel pleit voor chateaubriand: hy schreef uit ervaring. om hem het bloedbad van de franse revolutie te besparen, stuurde zyn ryke nonkel hem naar america met een uit de lucht gegrepen missie, namelyk om een verbinding te gaan zoeken tussen een bepaalde oosterse en een bepaalde westerse americaanse staat...

Geen opmerkingen: