woensdag 25 juli 2018

state of being, 25 juli 2018

nu, ogenschynlyk, onze regeringsleiders weêr zo druk over werkloosheid debatteren, moet ik zeggen dat ik myzelf spontaan tot die groep voel behoren: tot die der werklozen. en als je me vraagt:"hoe kom je dan aan geld?", dan moet ik je in alle oprechtheid zeggen: door daar overal waar mogelyk naar te lopen schooien.

Geen opmerkingen: