vrijdag 27 juli 2018

dreamer

vannacht mooi tien uur lang geslapen, quasi aan één stuk door. can you beat that? ik droomde dat ik een toneelstuk aan het regisseren was voor een tiental acteurs - maar een van die acteurs was eenvoudigweg david bowie, en zelfs de david bowie uit 1972, dwz met het knalrode romantische haar. de omstandigheden waren zoals altyd knudde; gebrekkige zaal, falende techniek, acteurs die de ene keer wel, maar de andere keer niét opdaagden; evenwel: het mooie was dat david bowie zélf het wél helemaal zag zitten. het viel in die lange droom ook twéé keer voor, dat hy bezig was met het zingen van een "nieuw" lied; dwz een onbestaand lied, dat ik in die droom dus zelf helemaal verzon; de melodie weet ik niet meer exact, maar wel nog de sound en de feel; met erg veel instrumenten à la de late bowie, behoorlyk uptempo, à la hallo spaceboy, en gezongen met erg veel inzet, à la tweede deel van "heroes" byvoorbeeld. de volgende dag, want ik droomde dus zelfs in termen van "de volgende dag", waren de meeste acteurs van de repetitie thuisgebleven, omdat ze het allemaal een te chaotische bedoening vonden, maar bowie zelf was wél weêr present - ondanks het feit dat hy intussen, naar 'ie me zei, begonnen was aan een nieve cd, en hy daar juist urgent veel inspiratie voor had. "hoe komt het dan," zei ik, "dat je toch nog wil meêdoen?" toen zei bowie in een gebroken nederlands, zoals engelsen gebroken nederlands spreken als ze één zinnetje van onze taal hebben geleerd:"omdat jy bent om op te eten."
    ik vertelde deze droom naderhand aan luv - het was middag, maar: ik was nog maar net wakker, dus ik besefte nog maar half dat dit allemaal niet écht was gebeurd -, en toen zei luv: amai, jy hebt denk ik veel liefde nodig!-, wat zou kunnen, want verderop in die droom werd ik aan een zwembad bovendien gemasseerd door twee negerinnen. je moet zeggen "zwarten", maar in myn droom waren het negerinnen. buitendien, als je zegt "twee zwarten", dan duidt je daarmeê niet tegelyk aan dat het om twee vrouwelyke zwarten ging. (het was wel een platonische massage - anders zou ik dat hier ook niet zomaar durven neêrschryven...)


Geen opmerkingen: