zondag 25 november 2018

column streekkrant editie kempen

AAN DE GALG IN DE KEMPEN

Zopas vernam ik dat het aantal verkeersaccidenten in Meerhout de voorbye twee jaar gigantisch gedaald is, en wel doordat er op de Steenweg Op Meerhout een aantal zogenaamde "galgverlichtingen" zyn aangebracht. Da's even slikken, maar by nader inzien wordt hier met het woord galg bedoeld, dat die verkeerslichten op een horizontale balk, boven de verkeersweg zyn aangebracht. Ooit was het natuurlyk anders. De beroemdste galg der Kempen is vast die, waaraan, in de 16e eeuw, "Zwarte Kaat" kwam te bungelen, samen met haar gehele roversbende. De bende van Zwarte Kaat kwam uit het dorp Hellenende, en maakte jarenlang de integrale Kempen onveilig, totdat zy op een dag een onverbiddelyke vloek over zich afriep, door een baby te ontvoeren; zoals een bekende Kempische ballade ons vertelt, werd Kaat achttien jaar nadien gestrikt door een broer van die ontvoerde zuigeling, en opgehangen aan een galg. De wortels van deze legende liggen in Mol - waar nog steeds de heksenboom groeit, een geschenk van Zwarte Kaat, en ook schynt die ontvoerde zoon een tydlang ondergedoken te hebben gezeten in de Abdy van Postel. Toch geloven deskundigen dat Zwarte Kaat werd opgeknoopt op de galgenheide van Turnhout, meerbepaald op de grens van Turnhout met Vosselaar, naast de Philipkensvyver, een buurt die nog steeds "het Galgeneind" wordt genoemd. In de achttiende eeuw werd die galg verplaatst naar de Turnhoutse Grote Markt, maar werden, na de executie, de lyken ook toen nog naar de Vosselaarse rand overgebracht, en dan opnieuw opgehangen, door weêr en wind, tot ze door raven, wolven of honden waren weggevreten.

Geen opmerkingen: