donderdag 22 november 2018

lectuur holocaust - addendum

aansluitend op het item "lectuur" van gisteren, ten dinsdag;

ook deze zyn redenen, om ondingen te willen lezen zoals, byvoorbeeld, de biographie van himmler:

-natuurlyk om eens temeer te begrypen hoe goed we het vandaag hebben. hoe futiel onze zorgen, toch doorgaans, toch zeker in myn eigen geval.

-om, bovendien, te begrypen hoe gauw die pendule weêr kan omslaan; je plinkt met je ogen - en daar staan ze weêr, als je niet uitkykt.

-je kan die vreselyke verhalen toch lezen: omdat ze in zekere zin "goed" eindigen. die dokter mengele is wel op normale leeftyd een rustige dood mogen sterven, in zuid-america, in 1979 pas; maar een goed deel van die kampbeulen hebben ze toch kunnen ophangen. er is uiteindelyk recht geschied. de echtgenote van thomas mann zei:"we wisten dat ze op den duur zouden verliezen - dat moést wel, want anders zou er eenvoudigweg geen god bestaan."

(ik acht het wel mogelyk dat hitler in waarheid is weggekomen, byvoorbeeld met een vliegtuig van vliegenier hanna reitsch...)

-wat myzelf ook motiveert; om allerlei complexe redenen geloof ik, o bloggers, dat ik in een vorig leven (ik geloof in reïncarnatie), ooit zelf in zo'n kamp ben gestorven - ooit neem ik daar wel eens de tyd voor; om dat op een serene manier aan jullie uit te leggen... de eerste keer toen ik, als een vierjarige kleuter, een grote, vlakke speelplaats zag, omheind door betonnen muren, by avondval in de winter, ging de beklemming toen in myn hart, gepaard met, in myn hoofd, het woord "moordenaars"; vanwaar die associatie? etc 

Geen opmerkingen: