woensdag 28 november 2018

waar was je ten dinsdag

"de ideale schoonzoon" in de woonkamer van architect nico verdickt...

deze photo, evenwel, is van de vorige keer dat ik daar speelde, drie jaar geleên alweêr...

Geen opmerkingen: