vrijdag 8 februari 2019

alternatieve feiten

1. één derde der vlaamse huiskamers is aangesloten by netflix. toch blyf ik zeggen dat hun aanbod teveel in één zelfde niche zit...

2. stalin beschikte over een laboratorium waar exclusief de faecaliën werden bestudeerd van vyandelyke leiders, teneinde iets te kunnen leren over hun pyschologie.

3. het is bewezen dat stalin ooit een overeenkomst met mao weigerde te ondertekenen, op basis van wat zyn geleerden hem wisten te vertellen over mao zyn stront.

4. zoals je op deze blog reeds kon lezen: volgens auteur lee child "bestaan er geen grote acteurs", en dit om lichttechnische redenen (zodat hy zich erby neêrlegt dat zyn personage 'jack reacher', die erg groot is, wordt gespeeld door de kleine tom cruise.) volgens opzoekwerk van myn broêr serge echter, is dit statement geheel onwaar.

Geen opmerkingen: