vrijdag 8 februari 2019

state of being, 8 februari 2019heel vroeg smorgens, in het pikkedonker, één minuutje uit bed; prinses luv en rocco james conan stonden te zingen, voor mollie haar verjaardag, in haar slaapkamer-deur; daar moest ik my natuurlyk haastig by vervoegen. daarna evenwel weêr gaan inslapen, met een rustige dag voor de boeg, hoe heerlyk...
    rond twaalf uur dan toch uit de veren; het is een donderdag in het gewone jaar, maar toch rocco james conan was niet naar school, min of meer wegens schoolziek (eêrgisteren was hy nog écht ziek, maar nu niet meer echt.) maar je hebt geen omzien naar hem, die houdt zichzelf constant bezig; steppen, lezen, film zien, piano tokkelen, etc. soms letterlyk steppen en lezen tegelyk. dwz dan leest 'ie in een boekje, terwyl hy ondertussen zeer traag vooruit stept... zelfs konden luv en kik een aflevering van "madmen" bezien, onderwyl 'iezelf met de kop-telephoon naar "dolfje weêrwolfje" zat te kyken, naast ons in de zetel. met die "madmen" amuseren wy ons te pletter, echt supermooi... hoe mooi die wereld van zolang voor het internet... toen mensen nog écht by mekaâr op bezoek gingen en zo...
    maar zo gaat dat: smiddags opstaan - en dan meteen naar netflix gaan liggen kyken, by de koffie; maar: dat moét zo, omdat ik op de avonden te vaak uithuizig ben, voor vergaderingen of voor optredens of voor spoed-opdrachten voor de DOVO. dus anders hebben luv en kik nooit onze quality time.
    vervolgens voort-arbeiden aan de nieve prince-lezing; "prince in the ninetees"... nu eindelyk een insteek gevonden, om myn tegenzin daaromtrent te overbruggen: het onderwerp vergelyken met, bvb, de studie van gras; prince in de eighties, daar wordt je vanzelf enthousiast en curieus van, by een cascade van prachtige soundtracks en intrigerende verafbeeldingen; maar van prince in de ninetees wordt je, alles by mekaâr, algauw helemaal depressief; maar: een amateur-bioloog mag dan liever, desgevraagd, neushoorns en/of wilde tygers bestuderen dan suf, nederlands gras,  dat saai uit de grond groeit - de échte bioloog maakt geen onderscheid, die legt ook dat gras onder zyn microscoop. als je begrypt wat ik bedoel. 
    om halfvier langs de mediamarkt voor een nief mini-jack-kabeltje. (de geluids-versterking van m'n laptop is al een lange tyd stuk, dus ik moet steevast met een extern boxje werken...) om de tyd te doden daar, in de mediamarkt, wat rondgehangen tussen de platen- en boekenafdeling... boeiend... alsook in de standaard boekhandel, meteen daaronder... cadeaus voor mollie, en voor myzelf de nieuwste robbedoes, "hoop in bange dagen", opniéf zo'n naar een meer volwassen niveau opgetilde strip-classic...
    om kwart voor vyf mollie gaan ophalen van het zangkoor...
    om zes uur savonds kwam els crawls langs - eerst deden we niet open, toen de bel ging, doordat we vreesden weêr één van myn kruimeldief-vrienden aan de deur te hebben; de laatste tyd stalken die me weêr ernstig, vooral telephonisch...
    els crawls kan niet in haar nieve appartement, wegens geen gas en ellentriek, en logeert daarom al vier weken by een nicht van haar in de verdussenstraat.
    om zeven uur kwam ook thierry gopher langs, en vertrokken we naar "bloed en bloemsuiker", het toneelstuk...

Geen opmerkingen: