dinsdag 28 maart 2017

alternatieve feiten

1. langs moeders zyde kunnen alle nu levende mensen een deel van hun genetische erfgoed terugvoeren tot één en dezelfde moeder, die byna 200.000 jaar geleden in afrika woonde.

2. de egyptische god van de oneindigheid heette "huh".

3. een goeie manier om een bepaald onderwerp beter te begrypen, is: er met jezelf hardop over redetwisten.

4. een londense nachtclub kreeg klachten van buren voor straat- en nachtlawaai. daarop deelde die nachtclub voortaan lollies uit aan de mensen die buitengingen. met succes, de rust keerde weêr.

5. nicolas cage heet met zyn familienaam eigenlyk coppola. effectief is hy van de regisseur de oomzegger.

6 de wetenschappers elsie widowson (zie: photo) ging er tydens WOII toe over om, by wyze van wetenschappelyk experiment, zichzelf uit te hongeren, dwz om het fenomeen van honger goed te kunnen bestuderen. aldus ontdekte ze dat je op erge honger toch wél een goeie conditie kan behouden - àls je voldoende calcium binnen krygt.

1 opmerking:

Uwes zei

Afrikanen zijn wij

Wij zijn van Afrikaanse komaf

Het bloed én 't zon-gegeselde-continent
stroomt onder onze gebleekte zielen door

Via al-die-moeders-zijden.
Moge 't alle onwetenden verblijden

Allen gelijk; eigenlijk niets nieuws.
Het grote gelijk ontsprong van dáár

Bestond altijd al, erfelijk ontlast,
een warme jas die eenieder past

Trek aan dat ding, hul u onder gelijken.
Vanaf nu ziet u het in wie dan ook. Wat
werkelijk uitreiken in innigheid vermag te doen

Amandla Awethu!

Uwes

https://youtu.be/OiE1Ir0Gnxc

UB40 - Sing Our Own Song

The great flood of tears that we've cried
For our brothers and sisters who've died
Over four hundred years
Has washed away our fears
And strengthened our pride
Now we turn back the tide

We will no longer hear your command
We will seize the control from your hand
We will fan the flame
Of our anger and pain
And you'll feel the shame
For what you do in gods name

We will fight for the right to be free
We will build our own society
And we will sing, we will sing
We will sing our own song

When the ancient drum rhythms ring
The voice of our forefathers sings
Forward Africa run
Our day of freedom has come
For me and for you
Amandla Awethu

We will fight for the right to be free
We will build our own society
And we will sing, we will sing
We will sing our own song

We will fight for the right to be free
We will build our own society
And we will sing, we will sing
We will sing our own song

Er is een fout opgetreden in dit gadget