maandag 17 april 2017

state of being, 17 april 2017
alweêr werd het halfvier snachts... je kan niet veel doen, op vacantie-dagen zoals deze... wel ternauwernood twee "columns" voor mekaâr gekregen... die voor antwerpengrad gaat over de "sudermanstraat", hoe daar om de haverklap van wordt gemaakt "supermanstraat"; die voor de heidense kempen gaat over het feit dat je in bobbejaanland, in lichtaart, tegenwoordig een drive-in hebt, goed voor telkens 300 auto's. kennelyk wordt die drive-in voornamelyk ingehuurd door firma's - maar: hoe kan zo'n drive-in nu dienen om de collega's dichter by mekaâr te brengen?? plus, ook gaat die "column" voor de kempen over het gegeven, lezers, dat er eind deze maand een vespa-old-timer-race wordt georganiseerd, rydende van mol naar mechelen.
    doordat rocco james conan steeds by luv slaapt, slaapt mollie, voor het evenwicht, steeds by my; dwz doordat ik niet zou willen dat mollie zich, vergeleken by haar broêrtje, by de mammie, eenzaam en/of verlaten zou weten; maar: de kinderen zyn het gewend om tezamen met ons in slaap te vallen, edaby rocco james conan is dat op een kwartiertje gepiept, maar by mollie gaat het om een opeenvolging van slaaprituelen die alle tezamen twee uurs en een half in beslag nemen (film zien, verhaaltje lezen, verhaaltje vertellen, papfles drinken, drie liedjes zingen (één bestaand liedje, één zelfverzonnen liedje (gelukkig is ze niet erg kritisch), en één keer het lied "twee italianen"); gaan plassen, nog een papfles, et cetera.) je geraakt er helemaal door uitgehold, het wordt halftien savonds, onderwyl er daarbuiten nog zovéél is dat je zou moeten doen - en toch: de dag waarop we drastisch beslissen: vanaf nu (vanaf 1 juli 2017?) slaapt iedereen alléén - zal voor onszelf net zo moeilyk wezen als voor de kinderen, de nabyheid is verslavend...
    in de badkamer herlees ik "the hulk versus the thing".
    voorts zal vandaag wel iedereen gedeprimeerd zyn geraakt door die uitslag betreffende erdogan. de man die mensen zonder proces in gevangenissen gooit. zelfs helemaal los daarvan, dwz los van de vraag of jy nu pro bent of contra - in iéder geval: het oosten dryft er verder meê af van het westen, echt rampzalig...
    a.l. snyders publiceert klaarblykelyk en/of blykbaar ook kortverhalen in de standaard, dwz de krant de standaard. dat wist ik niet, en dat vind ik zeer jammer. het gebruikelyke "zen" van het proza van snyders gaat kapot die context. meer dan eêr, las ik nu het "systeempje" achter de manier waarop die schryft. echt jammer...
    (dat heeft niks met romantiek te maken, céline zei het al: een schryver miet er allemaal helemaal buiten staan, wil hy ooit op een dag iéts proberen te zeggen... je kan echt op geen énkele manier zelfs maar een halve dag met eender welk systeem willen meêdraaien. zo'n snyders kàn niet meêdraaien met de standaard.)
    

Geen opmerkingen:

Er is een fout opgetreden in dit gadget