dinsdag 9 mei 2017

10/14 - dichtby het origineel

er doet zich in de verfilming één afwyking van het boek voor: op een ogenblik dreigt maigret van zyn opdracht te worden ontzet. sommigen betreuren die ingreep, maar myns inziens voert ze de spanning op, de urgentie van de zaak. wél is het jammer dat dit onderwerp vervolgens niet meer wordt opgevolgd; waar is de inspecteur die hem zou komen zyn vervangen? waarom zien we de man die tot die overplaatsing had beslist, niet knarsetanden? (wellicht by de montage eruitgevallen, want het hiaat valt echt op...

Geen opmerkingen:

Er is een fout opgetreden in dit gadget