dinsdag 9 mei 2017

7/14 niet in parys

je moet wennen aan engelse sprekende paryzenaren. de aanstaande zaterdag nog eens gevierde robbe de hert zou hier, gedenkende zyn prachtfilm "gaston's war", een straat voor in brand hebben gestoken. maar okay, de engelsen hébben recht op hun maigret, en ondertitels lezen kunnen ze daar niet.
    harder schrikken doe je, wanneer je waarneemt dat de serie zich wel afspeelt in parys, maar totaal niet in parys is opgenomen, maar wel in budapest.
    die juliska, die juliska, von buda, budapest...
    primair is dit het geval om financiële redenen. zelfs de franse maigrets van bruno cremer werden vanaf het tweede seizoen niet meer in parys, maar wel in praag opgenomen.
    daar moeten we welwillend tegenover staan. tim burton was in het jaar 2000 de apenplaneet aan het filmen; een horde halfnaakt wegvluchtende mensen moest volgens het scenario een winters meer in springen, achternagezeten door apen met fakkels; het was winter, dus het water was te koud; in plaats van het scenario te veranderen, werden er in het meer regelrechte chauffages aangelegd, om het water op te warmen - hoewel nadien, by de montage, de scène uiteindelyk maar voor drie of vier seconden gebruikt werd - dàt is in tyden, waarin de rykste acht mensen meer geld hebben dan de armste helft van de integrale mensheid, méér wraak roepend dan naar budapest moeten om een franse gazet te gaan lezen!
    daar komt by dat het parys van de jaren vyftig naar het schynt meer overeenkomsten heeft met het hedendaagse budapest dan met het hedendaagse parys zelf. alleszins heb je in budapest nog kasseistraten waar grassprietjes uit opsteken, en er zyn net zo lief van die brede boulevards, art-nouveau-gevels en stemmige bruggen (over de donau dan welteverstaan...)
    desondanks: het blyft een beetje schuren. maar voor de engelsman zal het wel meêvallen. gedenken we hoe "doctor who" in de jaren zeventig door een sneeuwlandschap zwalkte - dat was gemaakt van byna vierkant naar beneên dwarrelende blokjes isomo...
    (een idee zou zyn om eens een maigret te verfilmen in de geboortestad van simenon, namelyk luik, meer bepaald in outremeuse...)

Geen opmerkingen: