donderdag 6 juli 2017

state of being, 6 juli 2017ik moet er al keihard over nadenken om te begrypen wat ik heb uitgestoken vandaag overdag... in het verleden is alles eender; daarstraks, eêrgisteren of vyf jaar geleên: het is alles in eenzelfde mate voorby, namelyk vollédig voorby... het verleden wordt van ons afgehakt en komt nimmer terug... een verloren geliefde is jammer, een vreugde die niet langer geldig is, stemt droef; doch het meest wanhopig maakt ons de herinnering aan al dat vergeefse labéur van eêrtyds... al dat wérk dat we hebben verricht voor jan lul. myn bewondering gaat uit naar de oprechte luieriken!
    anyway: ik ben wel, besef ik nu, rond een uur of drie in de warme namiddag, te voet naar het ophaal-punt geweest in de handelstraat, hier vlakby, voor het daar gearriveerde drukwerk van flyers, die dienen ter promotie van m'n nieuwste one man show, in september in de arenberg; "de ideale schoonzoon". naar die twee voorstellingen zie ik erg uit; in een beschutte omgeving die ik goed ken; voor mensen die voor my komen, en niet voor nog een programma nà my. dat wordt lachen. me smyten, alles géven...
    in het vroeg van de avond deed ik de enerverende auto-rit naar lokeren, via de konynenpyp en stekene. geen overdréven files, maar wel te veel binnendoor-wegen. dan weêr maximaal 50 kilometers per uur, hoewel de baan breed is en leêg, en dan weêr maximaal 90 per uur, hoewel de baan daar dan weêr smal is en hobbelig en zeer druk...
    by tanja vander sande thuis, naar d'r levensverhalen zitten luisteren, in d'r achtertuin die, met dit zonnige weêr, aan toscane doet denken... veel huisdieren; eenden, kippen en zelfs een grote, boosaardige geit... haar man is zoals myn vader iemand die sinds jaar en dag dagelyks schryft - zonder dat 'ie werkelyk wordt uitgegeven. ook nu zat 'ie te schryven...
    snachts in myn eigen archieven gedoken; toneelteksten van erg lang geleden; "in de gele hond", "den openhaard", "de lifter"; eventueel op zoek naar materiaal voor tanja. hier en daar kwam ik, zeer zeker, een prachtige alinea tegen, maar toch werd ik er somber van; dit precies zynde, o bloggers, dat hierboven vernoemde "vergeefse werk"- laat het los... maak liever weêr iets helemaal nieuws...
    het verhaal over maarten luther dan weêr, voor bert lezy, het stripverhaal, vordert wél zeer goed... daar hebben we een toonaard te pakken... eens je een bepaalde stém te pakken hebt, schryft het verhaal zich vanzelf...
    ik drink cola light. op de radio speelt warren ellis. voorts is het muisstil in huis... wel af en toe de goederen-trein die voorby-ruist.
     ik sta er zeer goed voor, deze aangevangen zomer. praktisch géén buitenwerk, en toch financieel goed in orde. lekker weêrtje, goeie gezondheid... et cetera...

1 opmerking:

serge baeken zei

Ik had op hetzelfde ogenblik dat idee: gisteren is even onbereikbaar als vijf jaar geleden.