zondag 7 oktober 2018

column streekkrant editie kempen


MIE BROOS

Zoals de aandachtige Streekkrant-lezer al lange tyd weet, is ondergetekende opgegroeid in het dorpje Vosselaar, by de Konynenberg. Het heeft my altyd getergd dat dit "Vosselaar" verward schynt te moeten worden met het inderdaad wel byna gelyknamige "Vorselaar", dat er 20 kilometer vandaan ligt, en dat er verder niks mee te maken heeft. Vosselarenaren heten messentrekkers, zyn stoer en ryk en graag gezien; Vorselarenaren hebben helemaal géén officiële bynaam, en dat zegt genoeg. Vorselaar bestaat nog maar sinds 1820, en telt ternauwernood 8000 inwoners. Bekende mensen van Vorselaar zyn allemaal sportlui, met veldryder Bart Wellens wel op kop. En dan huist er ook nog wel één ster-acteur daarginds, met name Erik Goris, gekend van Thuis én van Familie. Hy is in Antwerpen geboren, maar onlangs vrywillig naar de Kempen verhuisd.

Maar goed, uiteindelyk kent Vorselaar toch ook wel één indrukwekkend stukje geschiedenis, met name de historisch waarachtige Mie Broos, de befaamde volksgenezeres, die leefde op het Heiken van 1839 tot 1927. Voor arme sloebers maar ook voor Kardinalen en Prinsen van overal in Europa, bereidde deze wonderlyke dame, in het echt Maria Van Loock geheten, zalfjes, kruiden en papjes, die ze verpakte in mosselschelpen. Als een soort vrouwelyke Robin Hood hielp ze de arme mensen gratis voort, terwyl ze de ryken dubbel liet betalen. Ooit werd ze voor de rechtbank van Turnhout gedaagd, verdacht van heksery, maar uiteindelyk werd ze weêr vrygesproken, als een antieke Kavanaugh. Maar goed, daar staat dan weêr tegenover dat ook Vosselaar, in de figuur van Tineke Schellekens, haar eigen volksgenezeres heeft!

Geen opmerkingen: