donderdag 11 oktober 2018

state of being, 11 october 2018stom dat ik vandaag geen photo's heb gemaakt... maar: tot vyftien jaar geleên waren photo's iets anders, byzonderlyk sinds de smartphone zyn het juist de momenten die niét worden gephotografeerd, die erg speciaal zyn...
    rond het middaguur was ik vandaag met prinses riki in 'café des arts', welke staminee innerlyk helemaal is veranderd, de toog staat aan een helemaal andere zyde, het duurde door de verwarring wel tien minuten om te kunnen beslissen waar ik me zou neêrzetten... de conversatie met de prinses, by een uiterst gezouten omelet, ging ondermeer hierover:
    -ik zou voor m'n columns en artikels beter niet factureren via m'n gcv, maar wel middels een auteursrechten-bon...
    -ook zy heeft jan fabre toch wel eens een jonge studente helemaal zien afblaffen...
    -in nederland betaal je in de immobiliënsector helemaal niks aan de notaris.
    -zouden de prenten van fabre vandaag zyn gestegen, of gedaald, ik bedoel in waarde, op zo'n vyling? kikzelf dacht gestegen... er was straks alleszins zo'n vyling by bernaerts en daar ging riki nu meteen naartoe, voor nog wat anders.
    -voor die huurhuizen van hun, in hengstdyk, helpt barend wel met het optillen van zware dingen, maar de correspondentie doet riki helemaal...
    -met "tinder" is het de bedoéling om seks te zullen hebben - dit, onderwyl de mogelykheid om seks te gaan hebben, beter iets is dat zich terloops ontplooit...
    -riki werkt by de opera sinds kort onder de afdeling dramaturgie.
    na deze fyne lunch belandden-ik, om de tyd te doden, toch weêr in boekhandel de slegte op de wapper. erg goéd dat die transfer naar "polares" nog geen volledig jaar heeft standgehouden...
    vervolgens kwam luv eraan, om me by te staan by het passen en aankopen van drie nieve, flexibele jeansbroeken, én een stevig vest met vele knoppen... we deden drie winkels aan, maar alleen uniqlo bood onze gading. een gilet hadden ze nérgens. "niemand draagt dat." "echt niet?" "neen, niemand draagt gilets." "hoe komt het dan dat ikzelf wél gilets draag??"
     tenslotte nog iets geheven in bar bakeliet, waar bert lezy zeer zonnig voorbyfietsen kwam, onderweg naar iemand met wie die een "stand" aan het ontwerpen is voor de aanstaande boekenbeurs...
     in de loop van deze dag, zyn er via mail en facebook, voor het nakende voorjaar drie (kleine) nieve optredens binnengekomen.

Geen opmerkingen: