maandag 12 augustus 2019

column streekkrant antwerpen

SORTEERSTRAATJE

Het is al een tydje bezig, maar één voor één gaan alle Antwerpse vuilnisophaaldiensten worden afgeschaft. Toen, alweêr een paar jaar terug, uitgerekend de probleemwyk genaamd Den Dam in dit project de spits mocht afbyten, dachten vele Antwerpenaren dat dit wel zou koelen zonder blazen. Op Den Dam loopt er nu inderdaad een en andere mis. Bejaarde mensen of mensen met rugproblemen krygen hun vuilniszakken niet tot in het sorteerstraatje, en het straatje zelf wordt nu al, quasi-officieel, met recht en reden het "stinkstraatje" genoemd. Dus het kon niet anders, zo dacht menig Sinjoor, of het bestuur zou onderhand wel terugkeren op haar schreên. Mede doordat de ophaaldiensten toch altyd een ronduit hartverwarmend ritueel waren. De wereld mocht in brand staan, alles mocht fout lopen: zolang daar maar, op tyd en stond, de yverige vuilniskar passeerde. Dan waren we nog een samenleving. Vandaar dat het dan ook zo fyn was om, meestal rond nieuwjaar, de vuilnisman een extra centje mee te geven - al werd dàt gebruik al langer geleên verboden. En helaas: het kwaad volhardt. Sinds kort moet ook de buurt rond het Te Boelaerpark eraan geloven. Dus ook daar nu een snelcursus Kafka. De containers van het sorteerstraatje moet je openen met een A-kaart; als die kaart leg is, kan je ze laden in de bibliotheek - maar: de bibliotheek is met vakantie. Je A-sorteerstraatkaart on line opladen kan ook: maar daarvoor heb je dan weer een A-profiel nodig. Hoe kom je daar aan? Langs het oneindige, digitale labyrint, hoe anders? Het is jammer, maar iéts schynt erop te wyzen dat het aantal sluikstorters weêr gaat toenemen dit jaar...

Geen opmerkingen: