woensdag 7 augustus 2019

state of being, 7 augustus 2019moeizaam als een wortel die zichzelf uit het zand trekt, verplaats ik my naar deze "state of being"; daarby myn laffe toevlucht nemende tot de eenvoudigste vorm; die van vraag & antwoord...

gegeten?

in frankryk smaken by het brood die typische, wezenlyk nochtans eigenlyk ardeense saucissen erg goed, met hun typische, witgekleurde wikkelvel, dat je d'r byna niet van afkrygt. gisteren mosselen, dewelke, in combinatie met een ultra-zeldzame red bull savonds laat, ferme misselykheid wisten te triggeren. voor de eerste keer in 20 dagen om die reden niét kunnen werken snachts (ook wel omdat ik zonet iets had "afgerond".)

gedronken?

luv klaagt dat het bruis-water op is.

lectuur?

die mozart-biographie van maynard solomon. wellicht dat je over mozart vier of vyf biographieën moet lezen vooraleêr je d'r iets over kan weten; maar deze is zeker een goeie instap... alleen jammer: meer "interpretatie van feiten" dan gewoon de feiten op zich.

sport?

een uur en een half in woest golvend zeewater rond-ploeteren, geldt effectief als een work-out. in de loop van de voorbye 40 dagen ben ik, wegens quasi dagelyks zwemmen in golven, reeds vier kilo's afgevallen.

gemoedsrust?

aldoor die ellendige waterval van ondraaglyke herinneringen links, en rechts, precies tegelykertyd, die zeer behaaglyke vrede om wat is. dus: alles gaat goed - zolang ik op myn qui-vive blyf. nooit inslapen, aldoor actief bezig die duivels in hun hol te blyven trappen.

what's next?

nog één dagje wissant, nu met alleen luv en de children; en dan, vrydag, naar antwerpen-grad, naar precies die straat waar eêrgisteren onze zestienjarige buurjongen aan zyn voordeur door vierkoppig tuig in mekaâr werd geslagen. het is erg om te zeggen maar zo is het. 


Geen opmerkingen: