dinsdag 17 januari 2017

reve maritiem III/XX
het is moeilyk kiezen uit zyn uit zyn uitgebreide, goed bygeschaafde oeuvre. ik zou zeggen, om érgens te beginnen: laten we een blik werpen op de passages die te maken hebben met het maritieme. reves vriendjes heten natuurlyk altyd wel "matroos vos", doch hier valt te nemen "maritiem" hoogst letterlyk; betrekking hebbende op de zeevaart. waarom?
    in zyn opstel "zelf schryver worden" stelt reve dat het voor een verhaal erg belangryk is, dat de lezer altyd en overal goed weet wat voor weêr het is; laat dit nu ten zeerste het geval zyn voor zeevaarders, die by uitstek het weêr moeten kennen: doordat ze ervan afhankelyk zyn. het weêr bepaalt hun noodlot, en kondigt het ook aan (nog zo'n stelling in "zelf schryver worden": er mag nooit iets onverwachts gebeuren, alles dat gebeurt (zo weinig mogelyk) moet worden aangekondigd."
    inderdaad staat, vanuit deze optiek, de zeevaart per definitie voor een verheviging van deze reviaanse praemissen.

Geen opmerkingen: