dinsdag 17 januari 2017

reve maritiem VI/XX
"de vliegende hollander" is een achttiende eeuwse sage, niet uit de volksmond, maar uit de schryverspen van diverse angelsaksers. de engelsen hadden een hekel aan het succesvolle v.o.c., en beschuldigden de neêrlanders, die alle andere naties qua zeevaart de loef afstaken, van snelheid om winstbejag. de oudste versies van het verhaal zyn van washington irving, en natuurlyk van onze goeie vriend samuel coleridge:"the rhyme of the ancient mariner" (zie: photo, door (c) doré), dat op zyn beurt diende voor "de albatros" van baudelaire. wagner heeft van het verhaal ook nog eens een opera gemaakt...

Geen opmerkingen: