zondag 5 maart 2017

alternatieve feiten
1. pompeï is niet de enige neêrzetting die door de vesuvius werd verdolven; in de bronstyd, vierduizend jaar geleên, maakte diezelfde vulcaan reeds slachtoffers tot in dorpen twintig kilometers verderop.

2. in de meeste historische avonturenfilms betreffende pompeï zie je op de achtergrond de hoog piekende, leêge vulcaan reeds pryken; dit is niet correct, evenwel; voordàt het ondergrondse lava, 79 jaar na christus, nog 'ns van zich liet horen, was daar geen vulcaan-vorm te zien, doch wel een afgeplatte berg. de vulcaan ontplofte ook niet op het hoogste punt van die berg, doch ergens ter hoogte van een flauwe helling.

3. 73 jaar voor christus was de slaven-rebel spartacus al eens, tezamen met zyn bende, weggevlucht in de uitgedroogde ondergrondse kraters van de vesuvius. de romeinse praetor omsingelde daarop de enige toegangsweg, denkende hem aldus in de tang te hebben; doch spartacus en de zynen gingen heimelyk langs de allermeest style kant weêr naar beneên, om zo hun belagers in die hun éigen camp te verrassen te komen verrassen en in de pan hakken.

4. de workaholic plinius de oudere, die soms gehele nachtjes doorwerkte, liet zich steevast met een draagstoel overal naartoe brengen: zodat hy dan onderweg kon blyven voortlezen.

5. een heleboel adelaren zyn er inmiddels op getraind om kleine drones uit de lucht te grypen.

6. blind geboren mensen dromen alleen in geuren en geluiden, maar ook mensen die blind zyn geworden dromen op den duur niet meer in beeld...

Geen opmerkingen: