donderdag 2 maart 2017

leer eens iets byde vlakke aarde

praktisch aldoor heeft de mensheid gedacht dat de aarde een platte schyf was in plaats van een bol, zoals wy nu denken; alleen die geniale eenling genaamd pythagoras wist reeds beter, mooi vyfhonderd jaren voor christus. de arme man; hy moest langer dan twee millennia zitten wachten op een beetje begrip...

hoewel, neen: ook plato, aristoteles en de stoïcynen konden hem al wel volgen...- maar inderdaad: verder toch helemaal niemand...

ons wereldbeeld was eeuwenlang zo klein, dat we geloofden dat jezus, staand op een hoge berg, de wereld integraal kon overzien.

een van de meest universele mythen ter wereld is de mythe van de zondvloed. de azteken, de oud-australiërs, de egyptenaren; geen enkel volk heeft niét zo'n verhaal waarin, lang geleên, een boze god de hemelsluizen openzet, teneinde de gehele kluit te verdrinken - en in àl die verhalen komt er een soort noach voor; misschien dààrom dat, volgens de bybel alvast, noach lachend werd geboren.
    toch komt het woord "zond" in het woord "zondvloed" niet van "zonde", doch wel van "sint", willende zeggen "zeer groot".
    
doordat men dacht dat de aarde plat was, maar de meest universele mythe wilde dat de aarde ooit integraal werd overspoeld door golven en water, was één ding zeker: de uiteinden van die platte schyf, die de aarde was, moesten naar omhoog krullen, namelyk om dat water byeen te kunnen houden; dus die platte aarde werd ofwel omgord door zeer hoge bergketenen - ofwel, meenden anderen, kende de platte aarde in waarheid een zekere holle kromming.

de titaan atlas, die de hemelbol droeg, werd vereenzelvigd met het atlasgebergte; toch is de overeenkomst van die namen een toeval; de naam van de berg "atlas" komt van "adtla", willende zeggen "sneeuwberg", wyl de naam van de titaan "atlas" komt van het griekse woord "athlos", dat natuurlyk betekent "heftige kracht-inspanning".

dit alles stelt niet veel voor, maar mollie heeft nachtmerries en roept me de gehele nacht by zich. dus toch hier, folks...

3 opmerkingen:

Anne Baudouin zei

Van wie is de afbeelding?

Anne Baudouin zei

Van wie is de afbeelding van de platte wereld?

Vitalski zei

mmm, geen idee eigenlyk... kan het al niet meer terugvinden...