dinsdag 21 maart 2017

-end


1 opmerking:

Uwes zei

Meiske, vrouwe volgt

Zo lang 'm niet kakt

Geraakt d'mystica uwer
odeur geenszins uitgezakt

Wat moet je met zo-een-beest,
zijn vreten schrokt ie, als 'm
loenst met trouwe ogen? Jokken
wat 'k zie. Ditmaal was 't uw
fijnbesnaard gelardeerde werkhok

De volgende keer uw bedstee welke
het behaarde dierenstaketsel in
hoegenaamd onbevangen rondhangen
onwelriekend zal besmeuren. Stop
het openen der inpandige deuren

Hoe groots ook uw invloed op het
frequente verdikken en lengen mijner pik,
niet geheel onverwacht 't moment ter inkeer
-Daar. Klaar, dientengevolge is 't hij of ik

Oordeel x voordeel, zegt u het maar

Uwes

Er is een fout opgetreden in dit gadget