woensdag 8 maart 2017

feitenmatriaal
1. de oude romeinen beschikten over veelvuldige signaaltorens, bestaande uit grote spiegels, dewelke de zon reflecteerden, en waarmeê subtiel gecodeerde boodschappen konden worden doorgestuurd. op twee uurs tyden konden bepaalde belangryke mededelingen 500 kilometers afleggen.

2. in north-carolina is er een brug die tamelyk laag hangt, en die wordt bygenoemd "de can opener". ettelyke honderden camions die eronder door ryden, hebben er hun dakrand al meê afgereên. er staan vele "gevaar"-borden rondheen, doch gemiddeld één keer per maand blyft een te hoog camioneur het erop wagen...

3. op het moment is, in het westen, 26 de meest plausibele leeftyd om een bestendige relatie te beginnen.

4. de laatste woorden van nostradamus (1503-1566) waren een voorspelling:"morgenvroeg leef ik niet meer."
1 opmerking:

Uwes zei

Feitenmateriaal

Punt 2 herinnert mij aan frequente vast-rijd-fratsen
onder spoorviaducten in 't brave stadje Haarlem. Van dat
degelijke spul uit een tijd waarin fier & onverzettelijk
werd geklinknageld. Hard als staal zoals staal eigen is,
"allee, da ga goe gaan heh, rijden maar, katákaklambám!

Punt 3; de zesentwintig-jarige-leeftijd zijnde de meest
plausibele leeftijd om een bestendige relatie te beginnen.
"Bestendig", 'k geef het u doen, binnen al het gewauwel over
duurzaamheid in de huidige te heet met-indrukken-gekruide-tijd
leven trouw en stabiliteit een deerniswekkend relationeel bestaan.

Dedjuu, dat neukt en doet maar, dan maar weer uit elkaar, en dan
heh, en dan heh, en dan heh, één van de twee zal subiet dienen af te
bollen naar een ander kot . En waar, en waar, ja waar staat dat kot dan?

Zjuust, pa en ma, zij hebben nog wel een kamertje over, oh wacht,
die zijn ondertussen ook niet meer bijeen, uhm ... beste optie, beste optie ...

Eer de flierefluiter in jezelf, pak de knapzak en stap onverdroten in de trein
der geest, bestemming onbekend en de vele tussenstations leveren verhalen.

Doe je dat -binnen een relatie- bestaat wel-mogelijk de kans dat je ontsnapt
aan een sluipend van-elkaar-afdwalen. Hup, op de trouwe fiets, naar het station.

Ontmoet je onderweg 'n rappe Flandrien, pik aan in zijn wiel. Roef, roef, gáán ...

Uwes