woensdag 7 november 2018

johan braeckman, beroepslogicus, legt hier het raadsel van de drie deuren uit.

ziehier - alleen lezen als je zin hebt om je op logica te concentreren.

er zyn drie deuren. achter één van de deuren zit een prys. achter de andere deuren zit niks. een quizkandidaat kiest één deur. de quizmaster, die weet waar de prys zich bevindt, doet een àndere deur open: daar zit niks achter. zo blyven er nog twee mysterieuze deuren achter. dan vraagt hy aan de kanditaat: wil je een àndere deur kiezen, of blyf je by je eerste keuze. je zou zeggen: of die kandidaat nu by zyn eerste keuze blyft, of hy kiest die àndere onbekende deur, dat maakt niet uit, want dat is in eender geval een kwestie van fifty-fifty. welnu: nietes dus! statistisch gezien heeft de kandidaat méér kans om de juiste deur te kiezen: als hy van keuze verandert.

ik snap het half, maar niet helemaal.

Geen opmerkingen: