maandag 12 augustus 2019

lectuur

ik moet niet àlles hebben rond poe,
maar déze mag er wel nog by;
oa de essays van baudelaire over poe...
dankzy dewelke poe überhaupt aan de
vergetelheid is kunnen ontsnappen...


poe vond zelf zyn eigen suspense-verhalen in zekere zin onnozel; een toegift aan het sensatie-beluste americaanse publiek (toen al, ideed...); pas de europeanen zagen in hem opeens een symbolist avant-la-lettre...

Geen opmerkingen: