maandag 12 augustus 2019

talking straight


onder professoren... een collega van johan, een professor uit cambridge, zat op hôtel vlakby de niagara-watervallen. "heeft u goed geslapen?" "ja, alleen die druisende airco, of wat het ook was, heeft my wel drastisch gehinderd." "dat is niet het gedruis van een airco, maar van de watervallen. en die kan ik érg moeilyk voor je afzetten."
    ook zelf is johan wel eens aan de niagara-watervallen geweest; die mooi zyn, maar stilaan worden ondergesneeuwd door sfeer verziekende toeristenstalletjes.
    ter sprake komt dan, ter vergelyking, stonehenge. "misschien iéts minder toeristen-stalletjes, maar," weet jean-paul, "ze hebben de snelweg daar toch met een opzet een bocht laten maken, speciaal om er dichterby te kunnen komen. de weg naar stonehenge is langs een tunnel onder die snelweg door."
    de dochter van lord byron, ada lovelace, was feitelyk de uitvindster van de computer. uiteraard was er toen nog geen elektronica, maar toch was zy de eerste die inzag dat zo'n computer alleszins een kwestie moest zyn van software ipv hardware... 
    tegengesteld aan wat onze pessimistische intuïtie ons wil inblazen, gaat de wereld erop vooruit, in die zin, dat de criminaliteit aanzienlyk daalt. geleerd hebben we dat byvoorbeeld het oppoetsen van een metrostation, het verwyderen van graffiti daar, etc, als een gevolg heeft dat daar effectief minder feiten worden gepleegd. wat wil zeggen dat veel misdaad behalve door structurele problemen, ook heel erg door simpele context wordt getriggerd.
   et cetera, zo gaat dat drie uur lang full force door...

2 opmerkingen:

Steven zei

Toch is het niet zo dat je bijvoorbeeld een verloederde woonwijk weer tot bloei kan laten komen door enkel afval op te ruimen en muren te verven. Als alles al verloederd is, zijn de normovertredingen al lang naar terreinen overgewaaid die publiek niet meer zichtbaar zijn en waarbij het nog weinig helpt slechts de fysieke orde te herstellen.

Vitalski zei

dat geloof ik