zaterdag 7 januari 2017

actua
de oekraïense president yanukovitsj wilde alsmaar geen europees handelsverdrag ondertekenen, en daarvoor kwam het volk in opstand. westerse verslaggeving staat aan de kant van die opstandelingen, maar de optelsom van deze volgende drie inzichten alhier, doet my twyfelen:
    1. ten eerste: die president was wettelyk verkozen. 
    2. ten tweede: die opstandelingen waren met érg velen, maar ze waren niét met meer dan vyftig procent van de bevolking.
    3. die yanukovitsj heeft wel een dubieus verleden, als roofovervaller, en hy kende een verdacht snelle carrière als politicus - maar: als president was hy voor zover ik zie geen misdadiger die, byvoorbeeld, mensen zomaar zou oppakken of folteren en zo. wél yverde hy voor betere sociale bystand en voor betere pensioenen... hy was een aanhangsel van putin - maar: de helft van de oekraïners wil een aanhangsel zyn van putin.
    dit alles maakt die opstanden eigenlyk illegaal. in de grond wilden die opstandelingen de verkiezingsuitslag aan hun laars lappen - en dus eigenlyk, waar dat op neêrkomt, het recht in eigen handen nemen. als jy hier morgen in antwerpengrad wil betogen, moet je daar ook eerst toestemming voor aanvragen - en maar goed ook, want wat als hier morgen opeens , byvoorbeeld, vyf maanden lang een tienduizendtal neonazi's wil komen betogen, pakweg op het astridplein? die yanukovistsj heeft zich natuurlyk afgryselyk misdragen (door, op den duur, op dat volk te beginnen schieten), maar wat moest hy doen, die mensen gingen niet weg, die bléven maar zeggen dat hy moest aftreden.
    byvoorbeeld: donald trump is natuurlyk een eersteklas natuurramp - maar: hy is (en blyft) democratisch verkozen. het zou totaal érg zyn, als de helft van de amerikanen nu zou beginnen te betogen, net zolang totdat hy moést opstappen. dat zou zyn het einde van de democratie. om dezelfde reden vind ik het ook nooit goed als mensen de wel erg voze filip dewinter een taart in zyn gezicht gooien. omdat ik ook niet zou willen dat myn tegenstanders dat by my zouden doen. 
    oekraïne zou geografisch moeten worden opgesplitst in twee helften: de oostelyke helft voor wie by rusland wil, de westerse helft voor wie by europa wil.
    maar: dit alles hierzo, poneer ik met weinig overtuiging. ik weet hier te weinig vanaf (namelyk totaal niks), en hoop dan ook spoedig een erudiet specialist te mogen tegenkomen, die het my allemaal eens zeer duidelyk kan uitleggen. en dan zal ik myn standpunt desnoods wel aanpassen... want nu voel ik my wel schuldig tegenover die mensen die daar maanden lang in de kou op dat plein hebben staan bevriezen en doorduwen en bidden...

Geen opmerkingen: