dinsdag 10 januari 2017

thesaurus
eêrgisteren vroeg jowan petit zich iets af, maar hy vroeg het zich af in myn richting, met een ernstige gezichtsuitdrukking zeggende:"gy moet dat weten, gy hebt germaanse gestudeerd." de vraag die hem bezighield, was deze:"in de uitdrukking 'red uw vege lyf', wat wil dat 'vege' eigenlyk juist zeggen?"
    don vitalski bleef hem het correcte antwoord verschuldigd, maar een vriend van jowan zyn collega op het toneel, adriaan van aken, wist het ons op te googlen middels zyn smartphone: in het middelnederlands betekende de uitdrukking "iemand vegen", dit volgende:"iemand zodanig een slag toebrengen, dat hy ervan sterft." vandaar ook de term "een helleveeg," ofte "een veeg uit de pan." "het vege lyf" wil dus letterlyk zeggen "het sterfelyke lyf". "een veeg teken" wil by uitbreiding zeggen "een onheilspellend teken." zie ook:"het vagevuur," dwz het vuur dat tot ondergaan is gedoemd.
     dit antwoord wel nog niet geheel bevredigend zynde, ik vooralsnog, misschien wegens tydgebrek, niet hebbende uitgevonden in welke tekst, van welk jaar, het woord voor het alleréérst werd aangetroffen. ik zeg nu wel "middelnederlands", maar misschien is het zelfs het oudnederlands, of misschien juist het vroege nieuw nederlands (= vanaf het jaar 1500.) 

Geen opmerkingen: