zondag 4 november 2018

column streekkrant editie kempen


PLANTIN OF MORETUS

Onlangs moest ik, op weg naar de Antwerpse Boekenbeurs, de Plantin en Moretuslei oversteken. En ja, toch wel: die straatnaam spel ik hier goed - al zyn er gek genoeg zelfs mensen die in deze straat wonen, die ervan overtuigd zyn dat je moet zeggen "Plantin Moretuslei", dus zonder die "en" daartussen; alsof Plantin Moretus één persoon zou zyn geweest, een meester-boekdrukker (Plantin) en leerling-boekdrukker (Moretus) in één. Wellicht de schuld van het Museum op de Vrydagmarkt: dat museum heet inderdaad, officieel en wel, het Plantin-Moretus Museum, dus effenaf zonder die "en" daar tussenin. Ik moest naar de Rolwagenstraat (opnieuw een beetje een rare naam; alsof er ook wagens zouden bestaan die niét zouden rollen), en ter hoogte daarvan, heeft de Plantin en Moretuslei een middenberm, met een eigen, tweede stoplicht. Het totaal krankzinnige daarvan is, dat voor voetgangers het verkeerslicht op de tweede helft van de straat reeds gezwind en goed op groen springt, terwyl het verkeerslicht dichterby, nog een lange tyd op rood blyft staan. Dat is natuurlyk frustrerend: de voetganger ziét dat het groen is vlak voor zyn neus, maar toch kan hy niet verder. Dus waar is dat groene licht goed voor? Maar behalve nutteloos, is dat ook levensgevaarlyk; want nog terwyl we erby stonden, kwam er een jogger aangelopen, die alleen dat verkeerslicht aan de overkant zag, en die zich dus doodleuk voor een aankomende bestelwagen smeet - die gelukkig acuut kon remmen, anders was er een bestelling bygekomen voor op het Schoonselhof. Ik hoop dat de verkeersingenieurs van Antwerpen deze column onder ogen krygen, en die verkeerslichten nu meteen gelykstellen...

Geen opmerkingen: