woensdag 2 januari 2019

blake & mortimervan alle series die ooit werden verdergezet nadat de geestelyke vader ervan overleed, is die van "storm" nà don lawrence het meest afgryselyk, maar het allermeest geslààgd is de voortzetting van blake & mortimer.
    de oorspronkelyke blake & mortimer is behalve atmosferisch ook erg sullig; houterige figuren, mathematische gebouwen, overbodige commentaren; die onnozelheden worden in deze postume vervolgen getrouw voortgezet, maar in plaats van sullig komt dat dan juist briljant over. daarneven is het trouwens onbegrypelyk dat zoiets parodisch niet uitlacherig lykt, maar juist eerbiedig...
    van al die vervolg-albums is dit allernieuwste dan ook nog eens het allerbeste, opgevat als een onmiddellyk vervolg op het wereldvermaarde "het gele teken"...

Geen opmerkingen: