zaterdag 5 januari 2019

dreamer

soms word je wakker in het midden van de nacht, op een zeer onwaarschynlyk ogenblik, byvoorbeeld om tien na vyf snachts; de dromen die je je dàn herinnert, zouden normaal gezien voor de totale vergetelheid zyn voorbestemd, zodat je nu dus juist, als dromen-kronikeur, mag uitroepen:"bingo!"
    aldus droomden-ik vannacht dat de nederlandstalige fanclub van de hulk geen lokaal meer had, niet in belgië maar ook niet in nederland; "oké," zo sprak ik;"doe die fanclub dan maar by my thuis." (ik woonde hier wel alleen, dwz zonder vrouw en kinderen, in een zeer langwerpige woonkamer.) terwyl die hulk-fans naar my onderweg waren, dacht ik gauw:"okay, dat zal ik hier gauw een klein altaartje maken, met al myn weinige hulk-producten in huis,"- dwz myn twee plastieken hulk-beeldjes, en een twintigtal hulk-boekjes; effectief werd dat een mooie, kleine expo...
    (pas nu ik dit noteer, begryp ik dit volgende: ik slaap al een tydlang in de slaapkamer die feitelyk is voorbestemd voor rocco james conan - en daar hangt er inderdaad een poster van de hulk aan de muur...)
    veel later snachts droomden-ik dat ik tezamen met myn vader in de tuin was van myn grootmoeder theresa; myn vader en ik waren beiden uiterst extatisch en aangenaam verrast om te mogen zien, hoe deze beminnelyke grootmoeder theresa toch wél nog leefde, rustig als vanouds strompelend door het hoge, groene gras. later droomden-ik dat dit maar een droom was - maar: dat het wél een droom was die m'n vader en ik allebéi hadden gehad, zoals we dit nu uitlegden aan myn moeder.
    tegen de ochtend aan, had ik het typische soort van dromen dat je krygt wanneer je feitelyk naar het wc moet. ik was aan een openbaar zwembad en moest daar dus dringend; maar: de toiletten hadden hier totaal geen privacy. zodoende was ik er echt afgryselyk langdurig meê bezig, allerlei doeken en draden op te hangen, om die wc toch een béétje te proberen af te schermen. myn familie stond rond die doeken heen, en toen bedacht ik:"toch goed dat je familie hebt," dwz: myn broêrs en consoorten, zouden brutaleriken en privacy-schenders zeker hebben tegengehouden.
    één seconde nadat die doeken-constructie eindelyk klaar was, werd ik wakker...

2 opmerkingen:

Lies zei

En was het toen ' te laat'?

Vital Baeken zei

nee, goed op tyd :D