maandag 7 januari 2019

dreamer

opnief een "classic"; ik droomde dat ik weêr naar school ging, naar het atheneum, wil dat zeggen - maar: ik was dus van het gehele jaar nog geen enkele keer naar de lessen geweest, bvb iedere donderdag-voormiddag hadden we franse les - maar: ik was op geen énkele van die lessen present geweest!! een zeer lichte paniek, maar vooral een alles terneêr-drukkende wanhoop onfermden zich over my. zelfs bedacht ik nog: om nu toch weêr, ondanks alles, aansluiting te vinden, ga ik professionele hulp moeten inschakelen...

Geen opmerkingen: